Maria Louisa Sleeubus

V, #1741, °. 5 oktober 1921

Familie: Frans Wuyts °. 31 Maa 1923

Bernardine Ivonne Sleeubus

V, #1742, °. 20 september 1926

Josephine Julienne Sleeubus

V, #1743, °. 19 november 1928

Anna Louisa Sleeubus

V, #1744, °. 12 januari 1924

Familie: Franciscus De Bruyn °. 9 Apr 1920

Eugenie Leontina Morriens

V, #1745, °. 2 juli 1910

Familie: Emiel Sleeubus °. 10 Jan 1912

Josephine Moortgat

V, #1746, °. 3 september 1916

Familie: Frans Charles Sleeubus °. 7 Apr 1914

Lisette Sleeubus

V, #1747, °. 1939
 • Biografie*: Stikster.

Raymond C De Greef

M, #1748

Familie: Lisette Sleeubus °. 1939

Carolus Branders

M, #1749, °. 17 juni 1915

Gaston Branders

M, #1750

Frans Wuyts

M, #1751, °. 31 maart 1923

Familie: Maria Louisa Sleeubus °. 5 Okt 1921

Willy Wuyts

M, #1752

Franciscus De Bruyn

M, #1753, °. 9 april 1920

Familie: Anna Louisa Sleeubus °. 12 Jan 1924

 • Biografie*: Zonder nakomelingen.

Albert Deleersnijder

M, #1754, °. 7 juni 1921

Simonne Deleersnijder

V, #1755

Stanny Deleersnijder

M, #1756

Dirk Deleersnijder

M, #1757

Joseph Mortier

M, #1758

Kamiel Mortier

M, #1759

Maria Van Dyck

V, #1760

Familie: Hendrik Louis Cecilia Sleeubus °. 27 Okt 1887, +. 9 Sep 1964

 • Biografie*: Zonder nakomelingen.

Bernardina Jacobs

V, #1761, °. 29 maart 1886, +. 23 augustus 1944

Familie: Hendrik Louis Cecilia Sleeubus °. 27 Okt 1887, +. 9 Sep 1964

 • Biografie*: Zonder nakomelingen.Bernardina is de 2de vrouw van Sleeubus H. L.C.

Rosalia Cesaine Brouwers

V, #1762

Familie: Lodewijk Raymond Sleeubus °. 28 Sep 1890, +. 10 Okt 1949

Julienne Sleeubus

V, #1763

August Costermans

M, #1764
 • Biografie*: Zonder nakomelingen.

Jean Joseph Fleebus

M, #1765, °. 19 maart 1802, +. 31 mei 1855

Familie 1: Philippina Dorothea Francisca Lauwers +. 19 Apr 1836

Familie 2: Mathilda Alexandrina Francisca Ghislena (Mathilde) Baguet °. 13 Nov 1815, +. 14 Maa 1873

Familie 3: Betsy Carman °. 1828, +. 1863

 • Biografie*: Jean Joseph: woonde met zijn ouders sedert 1814 in Antwerpen, Commissaire en fonds publics (1835, 1838).In 1842 vertrekt hij naar Londen en wordt op 3 nov 1842 uitgeschreven uit het bevolkingsregister, gestorven in 1855 . In 1858, als zijn dochter Gabriella stierf wordt hij dan ook opgegeven als overleden.

  Felixarchief Bevolkingsregisters
  Opmerking: de bevolkingsregisters van Antwerpen kunnen gedownload worden vanuit het felixarchief. Indexen ook, index per wijk
  Woonde eerst als comm(isaris) in de W1 Minderbroederrruinr 878?
  Vervolgens ca 1830 in Wijk2 kipdorp nr 1651 en 1652 , waar zijn 1ste vrouw Lauwers (° in Gee ca 1806l) vanuit Berchem bij hem komt wonen ca 1830, ze hadden een meid
  Ze zouden getrouwd zijn in het ziekenhuis van zijn ouders. Voor zover ik kan zien kregen ze geen kinderen
  Trouwt dan in 1837 met zijn 2de vrouw Baguet en op 28 dec 3 dagen nade geboorte van hun laattse kind Alexander verhuizen ze naar wijk 3 Lange Nieuwstraat 205
  Nog geen jhaar later vertrekt hij naar Londen (uitgeschreven Atwerpen op 3 nov 1842.
  Zijn vrouw zal in de Lange Nieuwstraat blijven wonen en er een winkel voor rouwartikelen openen op het zelfde nr 205.
  Al die bevolkingsregister moeten nog eens zorgvuldig dooorgekezen worden. Maar hieronder al 1 gedownload
  AntwBevReg1829_1846Wijk3Nr189_207pdf.pdf

  Burgerwacht 1830
  Joannes Josephus Flebus ° 1802, Wilrijk van Corneil Flebus x Aerts, behoorde in 1830 tot de burgerwacht in Antwerpen. woonden vlg volkstelling van 1814 in Antwerpen wijk 3 huisnr 1214 met 2 dochters Caroline en Philippine. Zijn andere zus Maria Anna was dienstmeid toen ze trouwde in 1824. Haar ouders, voor 1824 in Antwerpen gestorven,
  We vinden hem ook terug in "Van Acker, Inschrijvingsregisters van de burgerwacht Antwerpen 1830"1:
  "220 FLEBUS Jean Joseph Wilrijk Anvers 18.03.1802 (°) 1.67(grootte) Corneille (Flebus), Aerts Catherine (ouders) 2 1651 (domicile sectie, nr) "
  In 1831 moesten ze in Antwerpen pgeven wat men had aan wapens
  Voor Flebus P. Jos (waarsch. J. Jos) was dat 1 Fusil, 1sabre , woonplaats wijk Rue des récollets (minderbroederrui) nr 1023, beroep commis teneur des livres, verantwoording voor het bezit van wapens "garde civile"
  01765An1831Oct07JJFlebusWapenbezitAntw.pdf

  Waarsch de zelfde persoon:
  #11838: John Joseph Flebus (1802-1855) ca 1850 relatie Betsy Carman in Londen (huw. niet terug gevonden), overleden op 31 mei 1855.
  Maar in het bevolkingsregister staat hij uitgeschreven als overleden op 2 juni 1855, waarsch is dat zijn begrafenisdatum.
  In de 10 jaarlijkse tafels (1851-1860) vindt men een acte van overlijden: Fleebus Josephus (we..) acte 1528, jaar 1856.
  Men vindt waarsch zijn vrouw terug als Mathilde Flebus met een winkel van rouwartikelen voor de hogere burgerij in Antwerpen na 1840-1850

  Huw x Philippina Lauwers
  Geen huw of kinderen in Antwerpen gevonden, maar ze is wel in 1836 in Antwerpen overleden. Acte nog niet on line te raadplegen (2020)
  We vonden geen kinderen van haar in Antwerpen, nog haar huwelijk, aloewel haar normaal gezien vanaf 1814 in Antwerpen woonde.
  Ons enige verdere aanknopingspunt is de overlijdensacte van zijn eerste vrouw.

  Kinderen
  Er zijn geen kinderen gevonden in Antwerpen van dit koppel tussen 1913 en 1842 in de 10 jarl indexen.
  Er zijn verder 3 mogelijke kinderen die we niet konden plaatsen August, Alain en nog een Jean Joseph

  Huw x Mathilde Baguet 1837
  Of August, Alain en Jean Joseph ook kinderen zijn van Mathilde Baguet konden we niet achterhalen. Volgens document Nyssens had hij mar 3 zonen.
  Zijn schoonvader "chirurgien", zioon van een Nicolas Joseph "filletier" (°Ecaussinnes) x Josine Decock (° Zele), marchande beide wonende in Nijvel
  Zijn schoonvader trouwde met een Antwerpse, die in Nijvel verbleef.
  Filletier: fabricant et marchand de filets. Fabricant de filets de pêche, voir Laceur et Mailleur
  Getuigen:
  - Franciscus Josephus Jacobs, wijnh.. oud 36 j, zwager, Berchem
  - Carolus Joannes, Maria Smets.., zonder beroep, 27j., neef
  - Petrus Augustinus Peeters, zonder beroep, 67 j.... der echtgenote
  - Desiderius Kaieman, radsheer bij het hof van appel te Bughenoud .. van de echtgenote, en ... te Brussl e
  Huweliksaankondiging 26 maart 1837 scan 649 nr 280

  Voorlopige Conclusie
  is waarsch. dat hij van een gewone familie was (zijn zus was dienstmeid toen ze trouwde en hun ouders gestorven in Antwerpen voor 1824), maar toch Mathilde Baguet ca 1830 van de hoge burgerij heeft kunnen aan de haak slaan als lid van de burgerwacht , dat hij dank zij de connecties van haar broer hij in de bankwereld terecht kwam, maar dat hij zijn familie in Antwerpen heeft achtergelaten tussen 1840 en 1850, misschien op de vlucht voor zijn schuldeisers (vereffening in 1847, zie hieronder), en dat zijn vrouw om te overleven een zaak open dee: Koopvrouw in kanten (1858, overlijden van haar dochter Gabriella, haar man wordt daar aangegeven als gestorven). Men vindt haar waarsch ook als eigenares van een winkel in rouwartikelen in Antwerpen. In 1865 (zie hieronder)vinden we nog een verkoop van een huis van Mathilda Baguet en Jan Flebus ( overleden ) aan Jozef Pauwels x Maria Catharina Gevers

  Kinderen
  - Zijn zoon Urbain is overleden in Rio de Janeiro in 1853.
  - mogelijk nog een zoon Jean Joseph, overleden in 1862, acte 92 , scan 314 (10 jr tafels)
  - Mogelijk nog en zoon geboren in 1841: Alexandre Marie Flebus #23774. Zie overlijden van hun grootvader Alexandre Baguet in 1862.
  Gezien daar slechts 2 kleinkinderen Flebus vermeld worden zijn de andere waarschijnlijk gestorven.
  - René en Alexandre: Er is ook een verzameling van menukaarten (Ref Felixarchief).
  Daar vindt men een Alexandre en een René Flebus (? #1769) terug in 1864.
  Menu 89 - 1864, 26 dec. Banquet offert par la Société de Régates Anversoises Union Club, Grooff, Alexandre Flebus, René Flebus (Hotel de l'Europe)
  à l'équipe du Gig Joséphine, Mm. Adolphe Van Bomberghen, Ernest Gilbert, Emile De ...
  Opm over Fleebus, Flébus en Sleebus, Slebus vindt men er niets.

  1835 Les amis du spectacle à Anvers"

  We vinden hem ook terug als een van de stichtende leden van de vereniging "Les amis du spectacle à Anvers" op 21 aug 1835
  Règne de Léopold Ier An 1837, N° 347, p 285 : Pasinomie : Collection complète des lois, décrets, arrêtés et réglements
  E Joseph Everaerts, rentier en nom propre
  Et encore au nom et comme se portant fort des personnes suivantes, savoir:
  5° Jean Joseph Flebus , commissaire en fonds publics


  1838. Commissaire en fonds publics
  Na de oprichting van de belgische staat in 1830 werden er staatsleningen uitgeschreven om aan geld te komen. Deze leningen een soort staatsobligaties werden langs de banken, wisselagenten, en "commissaires en fonds publics" verspreid, die hiervoor 0.25% commissieloon ontvingen. "Fonds publics": Argent affecté au service des intérêts des emprunts de l’Etat
  - 1838 , Livre d'adresses de la ville d'Anvers2: http://de-wit.net/
  Naam Beroep Adres Sectie N° Blz.
  FLEBUS- BAGUET Jean Joseph commiss. en fonds rue dite kipdorp sectie2 nr1652 p79
  FLEBUS J. cabaretier longue rue de l' aune sectie 5 nr 673 5 p 79

  1847 vereffening
  Jan Jozef Flebus (Londen) en Math Alex Baguet vereffening
  Notariaat Antwerpen rep: 07474 - nr: 0209
  Notaris: Gheijssens, Xavier te Antwerpen.

  31-07-1865
  Opmerkingen Akte betreft: Antwerpen, Markgravestraat 1463 S 2.
  Notariaat Antwerpen rep: 09594 - nr: 0080
  Notaris: Van Berckelaer, Jozef Egidius te Antwerpen

  1863-1887. Brazilië
  Van de familie Flebus en Baguet vinden we nog banden met Brazilë:
  STUKKEN BETREFFENDE AANSTELLINGEN VAN EN INLICHTINGEN OVER CONSULS ANTWERPEN, 1862-1937.3
  47-63 Brazilië
  47. Alex Baguet, handelsagent, 1863. 1 omslag
  53. Alexandre Baguet, vice-consul, 1874. 1 omslag
  55. Alexandre Flebus, handelsagent, 1885. 2 stukken
  57. Het consulaat-generaal van Brazilië in België wordt van Brussel naar Antwerpen overgeplaatst, 1887. 1 stuk
  Alexandre Flebus ev Alexandre Marie Flebus (#23774, 1841-1887) en Alex Baguet (waarsch. broer Mathilde Baguet).

  Van dezelfde generatie van zijn kinderen zouden volgende personen kunnen zijn: Jean Joseph Flebus (een kind van hem ?) Maria Flebus en generaal Flebus (? kinderen van een broer). Deze generaal Flebus had nog een zoon commandant Jean Claude Flebus + ca 1962 en x M. De Lamberts Cortenburg in Etterbeek. Dr Baguet de schoonvader van JJ Flebus was arts. Van de kinderen van J J Flebus waren Gabrielle en Urbain (oudste zoon) jong gestorven (vóór 1873).

  Fleebus en Flebus zijn in Amerika ook de naam van een iet wat sullige stripfiguur.
  -----------------------------
  John Joseph Fleebus London (na 1840) oud nr#11838
  John Joseph: in 1851 vertaler ex Belgium, begin 1852 commercial clerk, bij afsterven in 1855 "Ivory Marchant's Clerk".
  Van hem zijn 2 kinderen bekend, die hij verwekte bij Betsy Carman, 23 jaar jonger en dochter van William Carman waar hij een kamer huurde tot aan zijn dood in 1855. Of hij er effectief mee trouwde is niet uit te maken. Daar hij al 49 jaar oud was bij de geboorte van deze kinderen kan men denken dat dit een 2de huwelijk is van Jean Joseph Fleebus (#1765). In die veronderstelling zou zijn eerste vrouw gestorven zijn voor 1850 en zijn kinderen uit zijn eerste huwelijk terug naar Antwerpen zijn gegaan of hij heeft zijn familie achtergelaten in Antwerpen. Heel riant zou zijn sociale positie dan niet meer geweest zijn (klerk). Zijn kinderen uit zijn 2de (huwelijk) zouden dan in Engeland met zijn 2de vrouw gebleven zijn.
  Mogelijks bleven de 2 families later nog (handels)conacten onderhouden. Geheel berooid heeft hij die kinderen uit zijn (2)de huwelijk niet achtergelaten want zijn zoon John William kan een opleiding volgen als landmeter: scholier, 16 j in 1871. In 1891 op pension bij de familie Ridddell , Birmingham en verdient later zijn brood als landmeter architect in loondienst in Liverpool en dan South-Manchester.

  Research:
  Opm 2012: ga nu eesrt kijken bij http://www.findmypast.com daar zijn nu de records te bekijken en te downloaden tegen betaling.
  Research voor 2012:
  Opgelet de getrouwde vrouw wordt er onder de familienaam van haar man vermeld ook in acten en vb als ze sterft. Eventueel vermeldt men haar meisjesnaam. Het is dus nodig een huwelijksnaam aan te maken. Ook als weduwe en zelfs bij een 2de huw trouwt ze onder de naam van haar eerste man. Dit alles bemoeilijkt ten zeerste het genealogisch onderzoek. Hetzelfde probleem heeft men in mindere mate in de VS.
  Voor Engeland kan men best eerst zoeken in de gegevens van ancestry.com http://www.ancestry.com/ . Na een zoekopdracht krijgt men een overzicht van de bronnen.
  Maar opgelet heel wat van die bronnen zijn enkel tegen betaling raadpleegbaar. In een aantal gevallen kan men nog even verder door op een bron te klikken en krijgt men een overzicht van de personen.
  Indien het bestaat kan men vanuit dit overzicht ook de kopie van het originele document downloaden of naar persoonsblad met de gegevens. Daar kan men dan weer info over de plaats verkrijgen, de voorgaande of volgende pag. op te roepen of een overzicht van de andere leden vb van eenzelfde familie (vb igv Census krijgt men dan terug een overzicht van personen).
  De gegevens die men er vindt kan men tevens op een eigen pag. opslaan: My Ancestry.com: http://www.ancestry.com/myancestry/ .
  We vonden 3 bronnen betr deze familietak, maar een abonnement is vereist om ook aan de ggevens te kunnen. :
  - De England Census van 1851, 1871, 1891, 1901. Met het abonnement kan men de originele pag. downloaden en het overzicht van de gegevens die erin zitten.
  - England and Wales, Civil Registration Index: 1837-1983. Daar vindt men het kwartaal en het jaar waarin de records werden opgeteknd. Voor de juiste datum moet men een afschrift vragen van deze index bij de General Register Office (GRO) (http://www.gro.gov.uk/gro/content/). Dat zijn echter niet de eigenlijke akten die, waarvan men een afschrift waarsch. moet aanvragen in het district waar de registratie gebeurde.
  - England and Wales, Civil Registration Death Index 1984-2002. Opm.: zie hierboven

  1851 Census: van 30 maart wordt vermeld John (49j, translator of languages uit België) als lodger (huurder) bij de familie Carman 11 Warner Place, Bethnal Green (eccl distr St Peter, borough of Lower Hamlets), Londen. Bij hun jongste dochter Carman verwekt hij een kind dat nog op 8 december van het zelfde jaar geboren wordt (dus ca 2 maand zwanger). Merkwaardig is dat hij van dezelfde leeftijd was als zijn schoonouders, die nog niet zullen geweten hebben dat hun dochter zwanger was. Deze famile Carman bestaat uit William Carman (54, journeyman ironmonger = reizend ijzerhandelaar), zijn vrouw Janet en hun ongetrouwde zoon William (25 j, journeyman draper = reizend stoffenhandelaar), die allen afk. waren van Nottingham Newark.
  11838An1851CensusJohnFlebus(1-2).jpg

  Kinderen
  - Elizabeth Jane Flebus. Beroep vader "commercial clerk"
  11825An1851Dec08ElizabethJaneFlebusBirthLondon.jpg
  Ref: Ancestrycom, England and Wales, Civil Registration Index: 1837-1983

  - John Joseph William Flebus.
  11837An1908JohnWilliamFlebusMar.txt
  Ref: Ancestrycom, England and Wales, Civil Registration Index: 1837-1983

  Overlijden1855.
  Ref: Ancestrycom, England and Wales, Civil Registration Index: 1837-1983
  Name: Flebus, John Joseph Record Type: Deaths Quarter: June Year: 1855 District: Bethnal Green County: Greater London London Middlesex Volume: 1c Page: 171 (click to see others on page)
  11838An1855May31JohnJosehFlebusDeathLondon.jpg
  woonde in 11 Warner Place, Bethnal Green, Londen toen hij stierf 8 dagen nadat hij een beroerte (apoplexy 8 days certified) kreeg, beroep "Ivory Marchant's Clerk". Hij was in dit 2de huw. getrouwd met Betsy Carman, maar het was Jane Carman, zijn schoonmoeder die ook aanwezig was bij het overlijden en het ging aangeven.

  You searched for William Carman in Nottinghamshire (Ancestry.com):
  Census 1861:
  De 2 kinderen van Besty Carman wonen nog altijd bij hun grootouders, maar dan op nr 24 Nelson str, maar nog altijd in Betnal Green.
  Betsy Carman en haar 2 kinderen staan in de Index als Slebus ipv Flebus. Haar vader is werkloos.
  Haar broer William is waarsch. in 1852 getrouwd daar hij in 1853 al een eerste kind heeft in Stepney, Middlesex, England.


  Census 1871:
  De beide grootouders zijn verhuisd naar hun geboorte dorp, Newark on Trent in Nottinghamshire. Ze hebben nog een huurder en William Carman is "picture dealer".
  Kinderen en kleinkinderen wonen niet meer bij hen.

  Census 1881
  Willam Carman junoir (°1826) woont bij zijn schoonzoon Ernest Clarke x zijn dochter Ellen in 32 Baroness Road, Bethnal Green, London, England. Waarsch. is zijn vrouw dan al gestorven.

  Nottinghamshire, England: Parish and Probate Records
  William Carman, of St. James', Westminster, & Jane Brown, with consent of parents, lic. 01 Aug 1822.
 • Residentie*: Jean Joseph Fleebus en Mathilda Alexandrina Francisca Ghislena (Mathilde) Baguet woonden op 28 december 1841 Antwerpen, Ant, B; (wijk 3, Lange Nieuwstraat nr 205.)
 • Residentie*: Jean Joseph Fleebus woonde op 3 november 1842 Londen, Middlesex, England, Uk.

Bronvermelding(en)

 1. [S655] Marc Van Acker, Inschrijvingsregister van de burgerwacht Antwerpen 1830, bewerking (Hoboken: ); 1802; Felix Archief Antwerpen, Modern Archief 2918/21.
 2. [S698] Frères Ratinckx, Guide commercial ou livre d'adresses de la ville d'Anvers, pour l'année de 1838 (1838; Antwerpen: ).
 3. [S697] Fred Helssen en Nancy Faes, "Stukken betreffende aanstellingen van en inlichtingen over consuls Antwerpen, 1862-1937", Consuls, 1861-1931, Inventaris ( feb 2009); p 10; Provinciaal Archief Antwerpen, PAA 496.

Mathilda Alexandrina Francisca Ghislena (Mathilde) Baguet

V, #1766, °. 13 november 1815, +. 14 maart 1873

Familie: Jean Joseph Fleebus °. 19 Maa 1802, +. 31 Mei 1855

 • Biografie*: Mathilde,

  Samenvatting
  Mathilde ° 1815 trouwt in 1837
  op jonge leeftijd met de 13 jaar oudere JJ Flebus, commissaire en fond public uit Kipdorp (wijk 2)
  1. Huwelijksjaren
  Mathilde trouwt in 1837 de weduwnaar JJFlebus, 13 jaar ouder, commissaire en fonds public uit Kipdorp. Zekrijgensnelnaeen 4 kinderen
  1838 Gabriell, de dochter waarop 3 zonen volgen
  1839 Urbanus
  1840 Reinerius, de familie woont nog altijd Kipdorp 1653 (Wijk 3). JJ Flebus commissaire en fonds publics
  1841 Alexandre

  2 Jaren van troubles 1841-1842
  25 dec 1841 geb. van Alexandre
  28 dec 1841, verhuis naar de Lange Nieuwstraat 205 (wijk 3)
  1842 Mathilde als Marchande de lingerie (zie Ratinckx)
  23 nov 1842 JJ Flebus uitgeschreven uit de Anrwerpse bevolkingsregisters
  In die tijd is JJ Flebus naar Londen verhuisd (? op de vlucht voor schuldeisers) en heeft Mathilde Baguet (Marchande de lingerie) een zaak in rouwartikelen voor de hogere burgerij geopend om in haar levensonderhoud en dat vanhaar kinderen te voorzien

  3 Mathilde als Marchande de lingerie 1842-1862
  1842-1843-1845-1847 Lange Nieuwstraat 205 (wijk 3), daar bestaan 3 porseleinen kaarten van
  - 1847 vererffening met JJ Flebus
  1851-1856 rue des tanneurs, er is 1 porseleinen kaart van
  - 1851: haar zoon Urbanus trekt als scheepsjongen de wereld in, maar sterft aan de gele koorts in 1853 in Rio de Janeiro in Chili
  - 1855: JJ Flebus overlijden wordt opgenomen in de Antwerpse overlijdingsregisters
  1856-1859 rue St Jacques
  - 1856 staat als marchande de lingerie ingeschreven op de rue St Jacques maar als persson nog in de rue des tanneurs, ze is dus in 1856 verhuisd
  - 1858 haar oudste kind Gabriella sterft
  1862 als particulier in de Marcgravestraat, ze is dus gestopt als marchande de lingerie, maar waarsch. zijn haar 2 overblijvende kinderen Reinerius en Alexandre een eigen handelszaak begonnen

  4. Het einde 1862-1873
  1862: rue marcgrave
  1859: boulevard Léopold
  1873 overlijden op 14 maart, kort daarna trouwt haar zoon Reinerius op 14 aug 1873

  De rest van de gegvens van haar en haar man moet nog in lijn gebracht worden met de laatste wijzigingen

  Men vindt ook nog: #21749 (oud#) Mathilde Fleebus: Textielzaak gespecialiseerd in rouw artikelen, van Mathilde Flebus in de Lange Nieuwstraat (Longue rue Neuve) n° 205, Antwerpen.
  Hiervan bestaat een porseleinkaart (zie hieronder Mathilde Flebus), maar ook een gewone zwarte kaart
  dat adres komt in het adres boek van Antwerpen van Ratinckx in 1842, dus juist nadat haar man naar Engeland is vertrokken, i 1840 staat haar man nog als commissaiire enfonds op Kipdorp.
  Tussen 1847 en 1851 vrhuist ze naar de "rue des tanneurs nr 1327" . Met dit adres vonden we een nieuwe porseleinen kaart
  Verhuist dan tusseb 1851 en 1856 naar de "rue St Jacques nr 1506".
  In 1862 is ze waarschijnlijk gestopt, want we vinden haar als particulier in de "rue du Margrave nr 15"
  Iin 1870 Flebus, la Vve M., particulière , boulevard Léopold section 6 nr 97
  Is in 1873 op 58 j leeftijd overleden

  haar familie
  is na 1819 vanuit Nijvel naar Antwerpen gekomen, haar vader was eesrt arts in Nijvel, later in Antwerpen, waar hij ook diensthoofd is geworden van het hospitaal St-Elsabeth.

  Huw
  Ze was het 2de kind (dochter) en trouwde vrmoedelijk in 1835 (huw Antwerpen nagezien tot 1834) , dus nog maar 20 jaar met een man van ca 33 juaar.

  Ouders/ Grootouders (langs haar vader)
  Haar vader doctoor in de medicijnen en vroedkunde (1837)
  Haar vader "chirurgien", zoon van een Nicolas Joseph "filletier" (°Ecaussinnes) x Josine Decock (° Zele), marchande beide wonende in Nijvel
  Haar vader trouwde met een Antwerpse, die in Nijvel verbleef.
  Filletier:
  fabricant et marchand de filets.
  Fabricant de filets de pêche, voir Laceur et Mailleu

  Ouders: zie Bidprentje (1862)
  overlijden van Alexandre Joseph Ghislain Baguet

  Madame Ve Flebus née Baguet (père de), Monsieur & Madame Baguet-Fauconnier (beau-père de), Monsieur René Flebus, Monsieuur Alexandre Flebus (grand-père de), ont la douleur de vous annoncer la perte cruelle qu'ils viennent de faire dans la personne de leur Père, Beau-père et Grand-père
  Monsieur Alexandre Joseph Ghislain Baguet, Chevalier de l'ordre de Léopold, Docteur en Médecine, Chirurgie & Accouchements, Chirurgien en chef de l'hôpital Ste-Elisabeth, Membre de la Commission médicale provinciale, Médecin de la maison de sûreté et de plusieurs établissements de bienfaisants,
  veuf de Madame Anne Thérèse Benoit, né à Nivelles le 31 décembre 1787, décédé à Anvers le 8 juin 1862, à miniut, muni des secours de la Réligion ...
  Anvers 10 juin 1862

  Adresboek Ratinckx
  - 1840
  Flébus-Baguet, Jean-J, commissaire en fonds, r. dite Kipdorp (E) section 2 nr 1653
  ref: Ratinckx, Le double guide commercial, ou livre d'adresses de la ville d'Anvers 1
  - 1842
  Flébus née Baguet, Mathilde. mde de Lingerie, L. rue neuve section 3 nr 205
  ref: Ratinckx, Le double guide commercial, ou livre d'adresses de la ville d'Anvers 2
  - 1843
  Flébus née Baguet, Mathilde. mde de Lingerie, L. rue neuve section 3 nr 205
  ref: Ratinckx, Le double guide commercial, ou livre d'adresses de la ville d'Anvers 3
  1845
  Flébus née Baguet, Mathilde. mde de Lingerie, L. rue neuve section 3 nr 205
  - 1847
  ref: Ratinckx, Le double guide commercial, ou livre d'adresses de la ville d'Anvers 4
  Flébus née Baguet, Mathilde. mde de Lingerie, L. rue neuve section 3 nr 205
  ref: Ratinckx, Le double guide commercial, ou livre d'adresses de la ville d'Anvers 5
  -1851
  Flébus née Baguet, M. mde de Lingeries, rue des tanneurs section 5 nr 1327 (dit hoge nr is nog het huisnr in de wijk of sectie)
  Op "lingerie" vinden we Felbus Vve,rue des tanneurs section 5 nr 1327
  ref: Ratinckx, Le double guide commercial, ou livre d'adresses de la ville d'Anvers 6
  Er bestaat ook een porseleinenkaart op dit adres met als inleidende tkest: A l'honneuur d'annoncer son retour de Paris
  - 1856
  Flébus née Baguet, M. mde de Lingeries, rue des tanneurs section 5 nr 1327 (dit hoge nr is nog het huisnr in de wijk of sectie)
  Op "lingerie" vinden we Felbus Vve, rue St Jacques section 2 nr 1506
  ref: Ratinckx, Le double guide commercial, ou livre d'adresses de la ville d'Anvers 7
  rue des tanneurs zie huidevettersstraat (tussen de Meir en de Lange Gasthuisstraat)
  Vande Weghe, Geschiedenis van de Antwerpse straatnamen 8
  - 1859
  Flébus née Baguet, M. mde de Lingeries, rue st Jacques (E) section 4 nr 51
  ref: Ratinckx, Le double guide commercial, ou livre d'adresses de la ville d'Anvers 9
  rue St Jacques: St Jacobstraat 2de wijkverbindingsstraat tussen Kipdorp/St-Jacobsmarkt en de Lange Nieuwstraat, vroeger (Korte) oude Vest
  Vande Weghe, Geschiedenis van de Antwerpse straatnamen 10
  - 1862 Flebus, née Baguet, M., particulière, rue du marcgrave section 2 nr 15
  ref: Ratinckx, Le double guide commercial, ou livre d'adresses de la ville d'Anvers 11
  Dat is een verbingstraat tussehn Kipdorp en de lange nieuwstraat
  Vande Weghe, Geschiedenis van de Antwerpse straatnamen 12
  - 1866 : Staat niet meer in Adresboek Ranckx
  - 1870: Flebus, la Vve M., particulière , boulevard Léopold section 6 nr 97
  Flebus, R. | A., négts-commissionnaires, petite r. goddaet section l nr16
  Boulevard Leopold, in 1919 Belgiëlei
  Vande Weghe, Geschiedenis van de Antwerpse straatnamen 13

  Alexandre Flebus
  René Flebus moet dus nog een broer Alexandre gehad hebben

  Oom?
  François Nicolas Joseph Baguet (né à Nivelles le 14 mai 1801 - Louvain 1er décembre 1867) Membre de l'Académie Royale de Belgique, Professeur à l'Université de Louvain Note 2, Pédagogue.

  Broer, Alexandre Baguet
  We vinden een Alexandre Nicolas Ghislain (Alexander) Baguet ° 8 sep 1817 in Nijvel en + 2 dec 1897 in Antwerpen, zoon van Alexandre Baguet x Theresia Benoit; Huw x Eugenia Fauconnier
  Beroep
  commisaris-verzender (bevolkingsregister), consul, koopman, zonder beroep (bij overlijden)
  Koopman Alexander Baguet zetelde voor het kanton Antwerpen in de Antwerpse provincieraad van 1884 tot 1888. Hij behoorde tot de Meetingpartij (katholiek), die tussen 1876 en 1921 enkel in 1884 de Antwerpse banken in de provincieraad in handen kreeg.
  ref http://www.odis.be

  BAGUET- FAUCONNIER, Alexander Maria Joseph Ghislenus (voornamen deels verschillend), commissionnaris, Bght (Borgerhout)120
  Ref: Index kadastrale legger Borgerhout 1855,Bewerking van Marc Van Acker, Hoboken. Bron: VVF-Centrum, Merksem, kopie van deze legger.

  Broer/oom?. François Nicolas Joseph Baguet
  François Nicolas Joseph Baguet (né à Nivelles le 14 mai 1801 - Louvain 1er décembre 1867) Membre de l'Académie Royale de Belgique, Professeur à l'Université de Louvain Note 2, Pédagogue.
  ref http://fr.wikipedia.org/wiki/Nivelles

  -----------------------------
  Mathilde Flebus (winkel rouwartikelen)
  Waarschijnlijk is dit de huwelijksnaam van Mathilde Baquet x Jean Joseph Flebus. Want we vinden Mathilde Baguet als koopvrouw in kanten in 1958 bij het overlijden van haar dochter Gabriela. Ook had Mathilde Baguet haar laatste kind in dec 1842, bestond de winkelvan Mathilde Flebus voor rouwartikelen vanaf 1843 en zou haar man na 1840 verhuisd zijn naar Londen als klerk (had daarca 1850 ee nrelatie met de dochter van het pand war hij een kamer huurde), waardoor ze dus met die winkel aan een inkomen kwam.
  De winkel was op de Lange Nieuwstraat 205, dit is op de hoek met de de St Jacobsmarkt (die gaat tot aan de kruising van de italiëlei en de Rooseveltplaats), dus wel strategisch gelegen.

  Spécialité pour deuil
  We vonden 2 porseleinkaarten (een met goud en een met zilveropdruk) van haar winkel met rouwaartikele. daarnaast nog eenn negatieve zwarte kaart n: de hoofding is in 3 talen: frans, engels en duits: Mourning Hous-Spécialité pour deuil-Trauer Handlung , de rest in het frans. Porseleinkaarten werden gebruikt tussen 1825en 1870 maar verdwenen geleidelijk aan na 1865. De lithograaf was Jean Baptist Joseph) Van den nest, rue des Aveugles 5, Anvers zoals op de kaart vermeld. Die etser had daar zijn studio tot ca 24/7/1863. Daarna verhuisde hij 1862/1863 naar de Rue des Récollets. ref FOMU AntwerpsFotomuseum 14. Die porseleinkaart zou dan van die vroegere periode moeten zijn. In 1862 was Mathilde Baguet al opgehouden (particulière)
  Textielzaak gespecialiseerd in rouw artikelen, van Mathilde Flebus in de Lange Nieuwstraat (Longue rue Neuve) n° 205, Antwerpen. tussen 1842 en 1847, tssen 1851-1856 rue des tanneurs.
  Die rouwzaak zou bestaan hebben tussen 1843 en 1927: dus 83 jaar.
  ref Felixarchief 854 # 218
  Porseleinkaart 21749MathildeFlebus.jpg langs Delcampe
  Mathilde Baguet overleed in 1873

  tekst kaart (rue neuve) ca 1842-1847
  "Mourning House Trauer Handlung
  Spécialité pour deuil Mathilde Flebus, Longue rue Neuve N° 205, Anvers

  A l'honneur d'annoncer qu'elle vient d'ajouter aux articles de lingeries, Soieries et Nouveautés,
  tout ce qui concerne le Deuil, savoir toutes les Etoffes pour Robes, les Shals, Crêpes, Gazes, la Bonnetrie, les Bijoux etc
  Les relations qu'ele s'est créées avec les principales maisons de Paris la mettront à même de pouvoir offrir tout ce qui paraîtra de nouveau dans ce genre.
  Elle se charge de la confection de tous les objets de Deui, tels que Robes, Chapeaux etc.
  On pourra s'y procurer des reglements de Deuil"

  Tekst kaart (rue des tanneurs) ca 1851-1856
  "Mourning House Trauer Handlung
  Spécialité pour deuil Mathilde Flebus, Lrue des tanneurs N° 1327, Anvers

  A l'honneur d'annoncer son retour de Paris
  Objets de deuil. Toutes les Etoffes pour Robes, Châles, Bonnetrie, Bijoux.
  Nouveautés. Soieries, Merinos en toutes couleurs, Echarpes, Fichus etc.
  Lingeries. Dentelles, Fleurs, Broderies, Coiffures, Bonnets etc.
  Articles Confectionnés. Mantilles, Mantelets, Tabliers, Pélerines etc.
  On pourra s'y procurer des reglements de Deuil"

  Porseleinkaarten

  Wat zijn porseleinkaarten?
  Porseleinkaarten worden zo genoemd, niet omdat ze van porselein waren, maar omdat ze op porselein lijken en dat ze na 150 jaar nog niets van hun schoonheid verloren hebben. Zij zijn in feite visitekaartjes van winkels, fabrieken, zelfstandigen, genootschappen, scholen ...
  Zij bestaan in allerlei maten: van zeer klein (zoals wij nu onze visitekaartjes kennen) tot zeer groot. Wij hebben verschillende exemplaren bijna even groot als een A3.
  Niet alleen als visitekaartje werden ze gebruikt, ook menu's, prijsuitdelingen, programma's van concerten. Het spreekt voor zich dat degene die porseleinkaarten liet maken bij een drukker, van betere (in de zin van rijkere) komaf was omdat de prijs toch tamelijk duur moet zijn geweest.

  Wanneer waren ze in gebruik?
  De vroegste porseleinkaarten zijn ontstaan ca 1825 en begonnen vanaf de jaren 1840 hun grote opmars. Rond 1865 was de productie over haar hoogtepunt, hoewel er nog sporadisch kaarten werden gemaakt tot 1880. Ze zijnvanaf de jaren 70 van de 19de eeuw stilaan afgevoerd omdat men toen inzag dat werken met de kleurenpoeders en loodoxides toch niet zo gezond waren voor de drukkers.
  Waar werden ze gemaakt?
  Eigenaardig genoeg werden porseleinkaarten bijna uitsluitend in België vervaardigd, met Gent, Brussel en Brugge als voornaamste centra.

  Hoe werden ze gemaakt?
  De techniek voor het drukken van porseleinkaarten is lithografie en dezen werden gedrukt door lithografen of steendrukkers (lithos= steen en grafein= schrijven).
  De lithografie is een zogenaamde vlakdrukmethode en een betere, snellere en goedkopere techniek voor het drukken dan de toen gebruikelijke hoogdruk (houtsnede en boekdruk) en diepdruk (gravure en ets).
  Algemeen wordt de uitvinding van de lithografie toegekend aan Alois Senefelder (1771-1834), een Beierse graficus en toneelspeler.
  Als men de legende mag geloven noteerde hij de opdracht voor zijn strijkster op een kalksteen (bij gebrek aan papier) en ontdekte zo de steendruk. Maar Senefelder verklaarde zelf dat hij niet de uitvinder van de lithografie was maar dat hij het systeem verbeterd had door als eerste de steen met chemische producten te bewerken, en hij nam een patent voor deze werkwijze.
  Een lithografie is een afdruk van een tekening in spiegelbeeld op steen: vandaar ook de naam steendruk. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de eigenschap dat water en vet (drukinkt is vet) elkaar afstoten en vette stoffen andere vette stoffen aantrekken, vergelijkbaar met de Batik techniek uit Indonesië.
  Het materiaal: de steen moest een bepaalde graad van zachtheid en poreusheid bezitten en men gebruikte kalksteen

  De werkwijze:
  Na het slijpen, polijsten en puimen (= met puimsteen gladwrijven) van de kalksteen (10 tot 15 cm dik), en ten slotte met vochtig zand geschuurd en gespoeld te zijn, wordt met een vettig krijt of met een in vettige inkt (in het begin: mengsel van was, zeep en roet) gedoopte pen het spiegelbeeld van de tekening aangebracht. De steen slorpt het vet op en deze delen worden dan ondoordringbaar voor water. Dan dompelt men de steen in een verdunde oplossing van salpeterzuur met Arabisch gomwater: het zuur dringt in de niet vettige delen en vergroot de poriën. Bij het drukken wordt de steen vooraf nat gemaakt en met een vettige inkt bestreken door een inktrol. De inkt zet zich vast op de tekening en wordt in het waterige gedeelte afgestoten. Zo wordt in de drukpers de tekening door het papier overgenomen.
  Als men kleur wilde toevoegen maakte men gebruik van de 'zogenaamde chromolithografie' d.i. kleurensteendruk (chromos=kleur), in tegenstelling tot de chromolithografie.
  De chromolithografie werd in de jaren 30 van de 19de eeuw ontwikkeld door de Franse drukker Godefroy Engelman en was tot het einde van de 19e eeuw de populairste methode om kleurenreproducties (ook wel chromo's genoemd) te maken.
  Het verschil tussen chromolithografie en de 'zogenaamde chromolithografie' is dat men in de chromolithografie voor elke kleur een andere steen nodig heeft (met telkens dezelfde tekening), soms wel dertig, die over elkaar heen werden gedrukt, en in de 'zogenaamde chromolithografie' slechts één steen voldoende is. Deze laatste techniek werd gebruikt voor porseleinkaarten. Het is om die reden dat er een miniem verschil is tussen de porseleinkaarten met hetzelfde motief: eerst werd vb. het zwart aangebracht op een bepaalde plaats, daarna een andere kleur op een andere plaats en het was zeer moeilijk om de andere kleur op juist dezelfde plaats aan te brengen als de vorige kaarten.
  De chromolithografie werd vooral gebruikt in de tweede helft van de 19de eeuw.

  Porseleinkaart
  Wat de porseleinkaart nog onderscheidt van de andere lithos is dat het karton werd bestreken met kaolien vermengd met loodwit.
  Kaolien (of Chinaklei) is een kleisoort dat werd gebruikt voor o.a. het maken van fijn aardewerk voor de witheid ervan.
  Vindplaatsen zijn o.a. in de streek van Limoges.
 • Naam-Huw: Haar huwelijksnaam was Mathilde Flebus.
 • Residentie*: Mathilda Alexandrina Francisca Ghislena (Mathilde) Baguet en Jean Joseph Fleebus woonden op 28 december 1841 Antwerpen, Ant, B; (wijk 3, Lange Nieuwstraat nr 205.)
 • Residentie: Mathilda Alexandrina Francisca Ghislena (Mathilde) Baguet woonde tussen 1843 en 1927 Antwerpen, Ant, B; (Rouwzaak, wijk 3, Lange Nieuwstraat nr 205.)

Bronvermelding(en)

 1. [S922] Ratinckx, Le double guide commercial, ou livre d'adresses de la ville d'Anvers (Antwerpen: https://dams.antwerpen.be/, 1839-1967); 1851 scan63.
 2. [S922] Ratinckx, Le double guide commercial, ou livre d'adresses de la ville d'Anvers (Antwerpen: https://dams.antwerpen.be/, 1839-1967); 1851 scan74.
 3. [S922] Ratinckx, Le double guide commercial, ou livre d'adresses de la ville d'Anvers (Antwerpen: https://dams.antwerpen.be/, 1839-1967); 1851 scan72.
 4. [S922] Ratinckx, Le double guide commercial, ou livre d'adresses de la ville d'Anvers (Antwerpen: https://dams.antwerpen.be/, 1839-1967); 1851 scan78.
 5. [S922] Ratinckx, Le double guide commercial, ou livre d'adresses de la ville d'Anvers (Antwerpen: https://dams.antwerpen.be/, 1839-1967); 1851 scan59.
 6. [S922] Ratinckx, Le double guide commercial, ou livre d'adresses de la ville d'Anvers (Antwerpen: https://dams.antwerpen.be/, 1839-1967); 1851 scan ?,2.81.
 7. [S922] Ratinckx, Le double guide commercial, ou livre d'adresses de la ville d'Anvers (Antwerpen: https://dams.antwerpen.be/, 1839-1967); 1856 scan 75,277.
 8. [S862] Robert Vande Weghe, Geschiedenis van de Antwerpse straatnamen (Antwerpen: Uitgeverij Mercurius, 1977); p 225.
 9. [S922] Ratinckx, Le double guide commercial, ou livre d'adresses de la ville d'Anvers (Antwerpen: https://dams.antwerpen.be/, 1839-1967); 1859 scan 88.
 10. [S862] Robert Vande Weghe, Geschiedenis van de Antwerpse straatnamen (Antwerpen: Uitgeverij Mercurius, 1977); p 427.
 11. [S922] Ratinckx, Le double guide commercial, ou livre d'adresses de la ville d'Anvers (Antwerpen: https://dams.antwerpen.be/, 1839-1967); 1862 scan 73.
 12. [S862] Robert Vande Weghe, Geschiedenis van de Antwerpse straatnamen (Antwerpen: Uitgeverij Mercurius, 1977); p 309.
 13. [S862] Robert Vande Weghe, Geschiedenis van de Antwerpse straatnamen (Antwerpen: Uitgeverij Mercurius, 1977); p 101.
 14. [S912] FOMU, Directory of Belgian Photographers (https://fomu.atomis.be/: FOMU, Fotomuseum Antwerpen, 1997 contr 2020); Van den Nest.

Gabriela Elisabeth Josepha (Gabrielle) Fleebus

V, #1767, °. 13 maart 1838, +. 18 september 1858
 • Geboorte*: Gabriela Elisabeth Josepha (Gabrielle) Fleebus werd geboren op 13 maart 1838 te Antwerpen, Ant, B.
 • Overleden*: Zij overleed op 18 september 1858 te Antwerpen, Ant, B, in de ouderdom van 20; (acte 1015.)

Urbanus Dominicus Maria (Urbain) Fleebus

M, #1768, °. 30 april 1839, +. 9 oktober 1853
 • Biografie*: Oudste zoon?,

  (Zijn oom )Alexander Baguet (1817-1897) reisde in 1842 naar Rio de Janeiro waar hij 11 jaar verbleef. In 1845 begon hij aan een gedurfde tocht naar Rio Grande do Sul (meest zuidelijke provincie van Brazilië) en Paraguay. Terug in Antwerpen (ca 1853) maakte hij fortuin als handelaar. In April 1874 werd hij benoemd als vice-consul van Brazilië. In het zelfde jaar publiceerde hij het relaas van deze reis " Rio-Grande-do-Sul et le Paraguay. Souvenirs de voyage". Baguet schreef vele tientallen artikelen over Brazilië in het tijdschrift van de "Société Royale de Géographie d’Anvers."
  Urbain Flebus (1939-1853) een neef van Alexander Baguet behoorde tot een Antwerpse familie die in goeden doen was. Alhoewel hij nog maar nauwelijks 12 jaar oud was, deed deze Flebus in 1851 zijn eerste zeereis naar Noord-Amerika en Azië. Op 8 september 1852 vertrok hij opnieuw als scheepsleerling (novice) met de boot "Indépendance" met bestemming Rio de Janeiro, waar hij op 6 november aankwam. Geladen met 3200 zakken koffie vatte de "indépendance" op 29 november de terugreis aan, maar liet de zeer zieke Flebus achter in Rio. Hij stierf er ,waarschijnlijk aan de gele koorts, op 9 januari 1853, nauwelijks 14 jaar oud
  De "Indépendance" was eigendom van de "Compagnie Maritime Belge". Tussen 1839 en 1856 deed deze boot 19 reizen naar Brazilië. In juli 1856 leed de boot averij tussen Bahia en Rio de la Plata. Teruggekeerd naar Bahia werd de "Indépendance" niet meer zeewaardig bevonden en verkocht op 16 augustus 1856.
  Ref Stols Eddy en et alii, Brasil e Bélgica, Cinco Séculos de Conexões e Interações1.

Bronvermelding(en)

 1. [S828] Stols Eddy en alii, Brasil e Bélgica, Cinco Séculos de Conexões e Interações, organizadores Eddy Stols, Luciana Pelaes Mascaro, Clodoaldo Bueno (São Paulo: Narrativa Um www.narrativaum.com.br, 2014); p 82.

Reneirus Alexander Maria (René) Fleebus

M, #1769, °. 26 augustus 1840, +. 15 augustus 1917
 • Geboorte*: Reneirus Alexander Maria (René) Fleebus werd geboren op 26 augustus 1840 te Antwerpen, Ant, B.
 • Huw Contr: Het huwelijkscontract van Reneirus Alexander Maria (René) Fleebus en Rosa Margaretha Nyssens werd getekend op 11 februari 1873 te Antwerpen, Ant, B; (Notariaat Antwerpen rep: 12061 - nr: 0044, Notaris: Gheysens, Frederik August te Antwerpen.)
 • Huwelijk*: Reneirus Alexander Maria (René) Fleebus huwde Rosa Margaretha Nyssens, dochter van Gerard Emile Nyssens en Jeanne Catherine Mas, op 15 februari 1873 te Antwerpen, Ant, B.
 • Overleden*: Reneirus Alexander Maria (René) Fleebus overleed op 15 augustus 1917 te Antwerpen, Ant, B, in de ouderdom van 76; (rouwdienst in de parochie van St Jozef ie Antwerpen woo 22 aug 1917 om 12u H.T., begraven in het familiegraf in Lier.)

Familie: Rosa Margaretha Nyssens °. 15 Aug 1848, +. 17 Jan 1919

 • Biografie*: René : négociant (1873), koopman (1877)

  Huwelijk
  - 1873, febvrier Contrats de mariage15. Entre René-Alexandre Flebus, négociant, et Rose-Marguerite Nyssens,tous deux à Anvers. — Communauté d'acquêts.
  ref: Connard en De Kinder, Jurisprudence du port d'Anvers (1873)p 6151

  - Bjkomende inlichtingen over zijn vrouw en zijn afstammelingen gekregen van Olivier Nyssens (#13746, afstammeling van Gérard Nyssens en langs zijn vrouw Anne De Becker verbonden met de familie Borloo). Ook bezorgde deze persoon ons een uittreksel uit het levensverhaal van zijn schoonvader Gerard Emile Nyssens: Les Souvenirs de ma vie, 1815-1906 (Bruxelles, uitgeverij Vanderlinden, 1907) p. 120, 136, 1372, waarin deze oa zijn zakenreis in 1840 vertelt naar de Filipijnen en China ((1842). René zijn 2 oudste kinderen werden vernoemd naar zijn oudere zus en broer: Gabriëlle en Urbain (oudste zoon) die jong gestorven waren. René en ook zijn broer August waren een zaak in voedingswaren begonnen. Toen de zaken goed draaiden vroeg hij de hand van Rosa Nyssens aan haar vader. De fam#13746ilies waren goed bevriend langs zijn grootvader (moederszijde) Dr Baguet die arts was. René zijn moeder had het voor Rosa en was goed bevriend met haar moeder. Een en ander heeft dus het huwelijk vergemakkelijkt. De dochter stemde toe om te huwen en de vader deed er ongevraagd nog 50.000 fr bij als trouwcadeau. Wanneer zijn schoonmoeder sterft verdeelt zijn schoonvader Gerard Emile Nyssens zijn goederen onder zijn kinderen, die hem daarvoor een lijfrente (rente viagère) uit betaalden. In 1901 verhuist hij daarna uit Antwerpen en gaat inwonen bij zijn dochter Rosa in Lier. Zijn kinderen zorgen er voor een tuin waarin hij zijn perebomen (poiretiers) uit Antwerpen overbrengt en zijn dagen doorbrengt met diie verder te onderhouden. René zorgt ervoor dat het overeengekomen bedrag maandelijks wordt uitbetaald. Hij is er ook bij zijn dochter overleden.
  Ref/ Olivier Nyssens

  Album Nyssens-Sleebus 1844-4846, Manilla et ses environs, watercolor. 3
  Gerard Emile (Emile) Nyssens bezat ook een album over de klederdracht in Manilla tussen 1844 en 1846, geïllustreerd door en besteld bij José Honorato Lozano. Emile had dit laten maken om zijn kinderen te laten zien hoe het leven in Manilla was. Het werd daarom het Nyssens-Flebus album van deze tekenaar genoemd. Na zijn overlijden kwam het terecht bij zijn dochter Rosa. Toen die stierf kwam het in de handen van haar zoon Ivan Flebus (1884-1944) . Bij zijn overlijden in 1944 ging het naar zijn zoon Jean (° 1930 en toen ca 15 jaar) omdat waarsch. nieman voor Jean Flebus (# 1795) d er in geïnteresseerd was. Jean Flebus toen 15 jaar oud, was zelfs niet aanwezig bij de verdeling. En toen bij een veiling van Christies, uitgezonden op de BBC (Antiques Road Show) op 16 April 1995 bracht het 265.500 pond op!!!
  eerste schatting van een export van Christies 100.000 pounds. Jean toont er ook een copie van het boek "Les souvenirs de ma vie"
  zie you tube:https://youtu.be/QociFQHC9H0
  07775_01795Gerrad_JeanFlebus_19thCent_Lozano_AntiquesRoadshow.mp4
  Beschrijving
  The Nyssens-Flebus Album (1884-1846) was a set of twenty-five watercolors, mostly signed but not dated.51 Of the twenty-five images depicting six landscapes, fourteen street scenes, and five figures in costumes, the researcher was able to analyze seventeen. The varied scenes encapsulated the attires of students, lecheras (milk vendors), lavanderas (washerwomen), as well as mestizos and mestizas on their way to church, promenade and fiestas. It also showed the natives pursuing various forms of leisure activities, like playing sipa (native football) and panguingui (card game, Fig. 96C)

  Kinderen
  - Zijn 2 oudste kinderen genoemd naar zijn jong overleden broer en zus: Urbain 14 jaar oud(1839 Antwerpen- 1853 Rio de Janeiro, Brazilië) en Gabrielle 20 jaar oud in Antwerpen(1838-1858).
  - Gabrielle(1874-1956) en Alexandre (Ivan...1881-1944)- student geneeskunde- , leden van de Fédération archéologique et historique de Belgique. Zie verdere gegevens bij hen.Zie geneanet oude documenten.
  - ° 1876, René Jean Marie Flebus overleden 2 jan 1877, wonende Hobokenstr 13, sectie 2, aangifte door 2 ooms Alexander Flebus en Henricus Nyssens, beide kooplui wonende alhier.
  - 2 kinderen trouwen met een Baguet: Roza °1885 x Jean Baguet en Eugène Marie° 1889 x Baguet. Deze laatste is geboren in Leuven en zou het kleinkind kunnen zijn van een Baguet die professor pedagogie was in Leuven: François Nicolas Joseph Baguet (né à Nivelles le 14 mai 1801 - Louvain 1er décembre 1867)

  1864 Banquet Soc de Régates Anversoises
  We vinden er niet alleen René Flebus maar ook zijn broer Alexandre Flebus en een link met de familie De Groof.
  ref.: http://www.felixarchief.be/
  Menu # 89 - 1864, 26 dec. Banquet offert par
  la Société de Régates Anversoises, Union Club, Grooff, Alexandre Flebus, #23774, René Flebus
  (Hotel de l'Europe) à l'équipe du Gig Joséphine, Mm. Adolphe Van Bomberghen, Ernest Gilbert, Emile De ...
  - . Merk ook op "Groof" zie De Groof, ev. kozijns (halfbroers kozijns) van zijn vader Jean Joseph Fleebus. Joannes Franciscus Febus, de oom van Jean Joseph was in zijn eerste huw x MT Huysmans #1001 die in haar 2de huw troude metxx Guillielmus De Groof. Is hier ergens al een link met de latere bank de Groof (opgericht in Brussel in 1871)?
  - Alexandre Flebus: dit is waarsch. de een jaar jongere broer van René Flebus .

  1877 R&A Flebus
  - We vinden hem terug met een onbekende broer August in:
  LIVRE D'ADRESSES de la Ville d'ANVERS 1877-1878                         
  Naam     Beroep     Adres     Sectie     N°     Blz.
  FLEBUS René     de la maison R. & A. Flebus     rue hoboken     2     13     109
  FLEBUS Aug.     de la maison R. & A. Flebus     rue hoboken     2     13     109
  Ref:
  GUIDE COMMERCIAL ou LIVRE D'ADRESSES de la Ville d'ANVERS
  (Berchem, Borgerhout, Merksem)
  Edité par les frères RATINCKX
  1877-1878
  Origineel: VVF-Centrum te Merksem en Stadsarchief, afdeling tijdschriften, te Antwerpen
  Internet bewerkingvan Marc Van Acker, Hoboken.
  Deze pagina's maken deel uit van de-wit.net
  http://de-wit.net/bronnen/antwerpen-adresboek-1877.htm

  - Wisselbrief 1877 met hoofding R &A flebus op de zijkant met 624.65 fr te betalen aan Charles Rubens Rubens négociant à St Trond.
  De transcatie tussen beiden loopt over de Banque d'Anvers te Antwerpen en G Van Vinckeroy te St-Truiden.
  "Anvers le 7 septembre 1877 - BP 624.65
  Au sept octobre prochain payez par cette première de change à l'ordre de la banque d'Anvers la somme de six cent vingt quatre francs 65 centimes valeur en compte
  que passerez suivant avis de R& A Flebus (handtekening) à Monsieur Charles Rubens Rubens négociant à St trond
  accepté C. Rubens (onder de hoofding R&A Flebus op de zijkant)
  stempels van Banque d'Anvers société anonyme (64307), R&A Flebus Anvers (8708) en G Van Vinckeroy St Trond (35292)naast nog 2 andere stempelsb ivm frêts de commerce 50 c. "

  Op de keerzijde 2 stempels
  "Payez à l'ordre de Mr G. Van Vinckeroy valeur en compte le 28 sept 1872 Banque d'Anvers- (2 handtekeningen)- Pour acquit G. VAn Vinckeroy (handtekening)"

  G. Van Vinckeroy St-Trond= Waarsch gaat dit om Guillaume van Vinckeroy x Euphemie Pinnoy, burgemeester van St Truiden, bankier en burgemeester van St-Truiden (13 nov 1813 st-Truiden *13 juli 1900 St-Truiden)
  première de change:
  01769An1877sep07RA_Flebus_Wisselbrief28sep1877_Voor.jpg
  01769An1877sep07RA_Flebus_Wisselbrief28sep1877_VAchter.jpg
  origineel dokument in bezit

  Hof van Flebus
  "Het Pannenhuis" (werd ook het Hof van Flebus genoemd) werd in 1814 gebouwd door Fred. Moriau-Geley, een wijnhandelaar uit Remscheid in het Rijnland die gehuwd was met de tante van Tony Bergmann's moeder. Deze mooie woning kwam zoals zovele andere prachtige huizen onder de slopershamer terecht. Door het vroegere park werd de Eeuwfeestlaan doorgetrokken. Op de plaats van dit prachtig gebouw staan nu de appartementen op de hoek van de Pannenhuisstraat.
  ref: http://www.kempenserfgoed.be/.

Bronvermelding(en)

 1. [S790] J. Connard en F. De Kinder, Jurisprudence du port d'Anvers et d'autres villes commerciales et industrielles de la Belgique, 1° partie (Antwerpen: typographie J. Plasky, 1873); p 615.
 2. [S875] Emile Nyssens, Les souvenirs de ma vie (Brussel: Vanderlinden, 1907); p. 120, 136, 13.
 3. [S853] José Honorato, Nyssens-Sleebus Album, Manilla et ses environs, watercolor, 1844-1846 (Manilla: 1844-1846).

Rosa Margaretha Nyssens

V, #1770, °. 15 augustus 1848, +. 17 januari 1919

Familie: Reneirus Alexander Maria (René) Fleebus °. 26 Aug 1840, +. 15 Aug 1917