Johan Hendrik Swart

M, #2581, °. 29 mei 1865, +. 25 juli 1929

Familie 1: Catarina Gasperina Van Middelkoop °. 17 Apr 1868, +. 2 Dec 1945

Familie 2: N N

 • Huwelijk*: Johan Hendrik Swart huwde N N.

Familie 3: Alo N

 • Huwelijk*: Johan Hendrik Swart huwde Alo N.
 • Biografie*: In zijn derde huw. trouwde hij met een inheemse.

  zijn eerste huwelijk
  ref Bronnenpublicaties IGV deel 23, Huwelijksregister 1886, p 191.

Bronvermelding(en)

 1. [S953] IGV (Indische Genealogische vereniging), onbekend title ('s Gravenhage: https://igv.nl/, ); BRP23 p.
  Janssen's Indisch Repertorium
  https://igv.nl/JIR/jirnmgr.html

  Slebes : INN/2 [24]

  Slee, van : BRP/10 [20, 56]; BRP/22 [15]; BRP/23 [15]; BRP/25 [114]; INN/18 [20]; VERM [163];

  Sleebas : BRP/23 [102]

  Sleebos : AMBA [274]; BRP/2 [143]; BRP/5 [6, 34]; BRP/10 [139]; BRP/11 [55, 109, 154]; BRP/21 [3, 22, 49, 75]; BRP/23 [19, 58, 102, 123]; BRP/24 [160]; BRP/25 [42]; GHG/1 [8, 149, 164, 168, 269, 277, 300, 301, 303, 305]; GHG/2 [311, 315, 317, 318, 327, 375]; GHG/3 [220, 272]; INN/2 [24]; INN/5 [147]; INN/7 [192]; INN/8 [72]; INN/14 [14]; INN/16 [137, 139]; INN/21 [13, 14]; INN/23 [170]; INN/26 [142]; NEYN [55, 56];

  Sleesbos : NLG/8 [311];

  INN/1 - INN/28
  De Indische Navorscher (nieuwe serie), uitgegeven door de Indische Genealogische Vereniging, jrg. 1 - jrg. 28, 's-Gravenhage 1988-2015.

Jacob Swart

M, #2582, °. 4 augustus 1866, +. 17 augustus 1866

Emilia Clementine Swart

V, #2583, °. 1 augustus 1868, +. 6 juni 1932

Familie: Johannes Matthias Nelissen °. 11 Mei 1864, +. 23 Apr 1921

Eugene August Swart

M, #2584, °. 27 november 1875, +. 5 december 1924

Familie: Josephine Macare °. 20 Jul 1882, +. 20 Nov 1942

Jules Ernest Swart

M, #2585, °. 18 maart 1878, +. 30 juni 1879

Julie Ernestine Swart

V, #2586, °. 25 april 1880, +. 10 augustus 1966

Frederik Hendrik Swart

M, #2587, °. 5 maart 1882, +. 5 september 1886

Willem Dirk Swart

M, #2588, °. 13 maart 1885, +. 3 mei 1944

Familie: Antoinette Westhoff °. 15 Jan 1887, +. 30 Maa 1943

Jacob Swart

M, #2589

Familie: Maria Van Hek

Maria Van Hek

V, #2590

Familie: Jacob Swart

Jacobus Johannes Franciscus Swart

M, #2591, °. 27 augustus 1825, +. 19 september 1877

Familie: Sophia Sutherland °. 29 Jan 1827, +. 30 Jan 1911

Bregetta Catarina Maria Swart

V, #2592, °. 12 september 1827

Familie: Jan Raaff °. 22 Sep 1822, +. 8 Jan 1891

Daniel Zacharias Swart

M, #2593, °. 28 september 1829, +. 18 juli 1831

Johannes Swart

M, #2594, °. 24 november 1833, +. 13 december 1886

Familie: Anna Elisabeth Dubois °. 30 Nov 1840, +. 16 Apr 1919

Henriette Cornelia Petronella Balneavis

V, #2595, °. 22 juli 1877, +. 1957

Familie: Dirk Emile Swart °. 25 Mei 1855, +. 13 Feb 1919

Gerrit Eduard Van den Broek

M, #2596

Familie: Johanna Wilhelmina Swart °. 10 Jan 1857, +. 8 Jun 1937

Franciscus Ernest Geeraths

M, #2597, °. 24 juni 1849

Familie: Johanna Wilhelmina Swart °. 10 Jan 1857, +. 8 Jun 1937

Albertina Francina Eman

V, #2598, °. 17 april 1860, +. 9 februari 1936

Familie: Joan Francois Swart °. 21 Maa 1858, +. 18 Apr 1929

Jeanette Horocks

V, #2599, °. 18 mei 1870, +. 25 augustus 1943

Familie: Victor Hugo Emile Swart °. 7 Jun 1861, +. 13 Okt 1900

Johannes Matthias Nelissen

M, #2600, °. 11 mei 1864, +. 23 april 1921

Familie 1: Emilia Antoinette Marie Swart °. 13 Feb 1864, +. 2 Feb 1902

Familie 2: Emilia Clementine Swart °. 1 Aug 1868, +. 6 Jun 1932

Catarina Gasperina Van Middelkoop

V, #2601, °. 17 april 1868, +. 2 december 1945

Familie: Johan Hendrik Swart °. 29 Mei 1865, +. 25 Jul 1929

Alo N

V, #2602

Familie: Johan Hendrik Swart °. 29 Mei 1865, +. 25 Jul 1929

 • Biografie*: Allo: 2de huw.

Josephine Macare

V, #2603, °. 20 juli 1882, +. 20 november 1942

Familie: Eugene August Swart °. 27 Nov 1875, +. 5 Dec 1924

Antoinette Westhoff

V, #2604, °. 15 januari 1887, +. 30 maart 1943

Familie: Willem Dirk Swart °. 13 Maa 1885, +. 3 Mei 1944

Sophia Sutherland

V, #2606, °. 29 januari 1827, +. 30 januari 1911

Familie: Jacobus Johannes Franciscus Swart °. 27 Aug 1825, +. 19 Sep 1877

Jan Raaff

M, #2607, °. 22 september 1822, +. 8 januari 1891

Familie: Bregetta Catarina Maria Swart °. 12 Sep 1827

Anna Elisabeth Dubois

V, #2608, °. 30 november 1840, +. 16 april 1919

Familie: Johannes Swart °. 24 Nov 1833, +. 13 Dec 1886

Hendrick Sleebusch

M, #2609, °. circa 1625, +. voor 1716

Familie 1: N N °. v 1630

Familie 2: Aele Hovels °. v 1672

 • Huwelijk*: Hendrick Sleebusch huwde Aele Hovels circa 1690.
 • Biografie*: Afst. van Hendrick Sleebusch.
  Hendrick had 2 zonen Jan en Berent.
  De oorspronkelijke naam van deze tak is Sleebusch, maar die gaat gemakkelijk over in Sleebus en vervolgens Sleebos. Vlg de gegevens die we hier hebben was het een RK familie. Ref zie 1. Scholten, 2. Mr Agterbosch : http://home.planet.nl/~f.agterbosch waar ook de afstammelingen van zijn zoon Berent te vinden zijn en velen de naam slebus en slebos blijven dragen.
  Mr Agterbosch en Scholten zijn beide afstammelingen van de andere zoon Jan. Deze wordt geboemd Jan ten Achterbus (Sleebos) x Euphemia N (Agterbus) en zijn afstammelingen dragen uiteindelijk de naam Agterbos.
  De afstammelingen van zijn 2de zoon Berent Slebus blijven hun naam behouden en men vindt ze uiteindelijk onder Slebos.

  In die tijd waren de familienamen tot 1811 nog niet vast in Nederland. Het kan goed zijn dat deze naam samenhangt met het goed dat Jan Sleebos bezat en dat daarom hij en zijn vrouw als Achterbus werden vernoemd, ook in akten. Dat hij ten Achtebus wordt genoemd wijst daar eveneens op. Het gebeurde wel meer dat zulke naamsveranderingen zich voordeden obv het goed dat men bewoonde. Het ging zover dat de boerderij die men bewoonde genoemd werd naar de familienaam van de eigenaar en dat bij een nieuwe eigenaar die zijn naam aanpaste aan de naam van de boerderij die hij gekocht had. Dikwijls is de familienaam van de vrouw niet bekend en wordt ze gewoon vernoemd met de familienaam van haar man. Hier zou het dan ook logisch zijn dat men haar vernoemd naar de naam van het goed waarop ze met haar man woonde.

  Men ziet dat zijn afstammelingen beide namen gebruikten naargelang de omstandigheden. Ook bij de kinderen van de vrouwelijke afstammelingen blijkt Agterbosch voor te komen. Dit is een reden te meer om aan te nemen dat het de naam is van het goed of een gedeelte van dat goed waarop de familie's woonden of gewoond hadden. Dikwijls komen beide familienamen voor bij dezelfde persoon. We volgen hierin de gegevens van Mr Agterbosch die een van de 2 tussen haakjes zet. Voor zover hij nog varianten op diezelfde familienaam vermeld hebben we dat bij de opmerkingen vermeld.

  Een zelfde fenomeen doet zich voor wanneer Hermina Sleebosch #7485 trouwt men Jan Kroeze. Ze wonen klaarblijkelijk op het goed Sleebos want een paar kinderen krijgen de naam "Kroeze op Slebos" of "Sleebos".

  De geg. die we van internet haalden maakten nogal wat schattingen o.a. voor geboortedatum door te redeneren dat men slechts trouwde vanaf 20 jaar voor de vrouw en 25 jaar voor de man. Dit komt doordat zoals reeds vermemld de registers van Enschede en Lonneker bij een brand in 1862 vernield werden. Vele geg. komen dus waarsch. uit huwelijksakten en bij vele geb. is het geb. jaar "ca" en is de geb.plaats een vrij waarsch. veronderstelling. Als het gaat om RK werd dat bij de doop vermeld nl. : "RK gedoopt". Het blijkt verder dat dit een RK familie was. De afstammelingen van Berent behouden de familienaam Sleebusch in de nederlandse versie Slebos.

Jan Ten Achterbus (Sleebos)

M, #2610, °. 1650, +. na 1700

Familie 1: Euphemia (Fenneken) N (Agterbos) °. v 1658, +. v 1689

Familie 2: Catharina Regters °. v 1671, +. n 1699

 • Biografie*: Jan: eerste huw. ca 1675 te Lonneker of Berghuisen vlg ref. Agterbosch.